V tomto období děti pracují pod vedením pedagogů, hasičů a zdravotníků v učebnách SVČ. Za pomoci multimediálních programů se seznamují s pravidly silničního provozu a situacemi, které je mohou potkat.

Zimní část  - pro žáky 1. – 4. tříd + 6.tř.