Rukodělný kroužek pro děti od 6 let zaměřený na základní dovednosti a návyky při práci s keramickou hlínou - 1 hod./týdně: Garantem je paní Daniela Hrdličková, která je garantem všech keramických a rukodělných aktivit.

Rozvrh a rozdělení do ZÚ dle dohody s paní Hrdličkovou nebo na informativní schůzce 19.9. 2017 v 16.00hod. 

Kdy

 začínáme v týdnu od 2.10.2017

Kde  budova ATLAS
Cena do 30. 9.  1 200,-Kč
Cena od 1. 10.  1 300,-Kč

 


 


 

Aktuality Kultura