Rukodělný kroužek pro děti od 6 let zaměřený na základní dovednosti a návyky při práci s keramickou hlínou - 1 hod./týdně: Garantem je paní Daniela Hrdličková, která je garantem všech keramických a rukodělných aktivit.

Rozvrh a rozdělení do ZÚ dle dohody s paní Hrdličkovou nebo na informativní schůzce

Kdy

 začínáme v týdnu od 1.10.2018

Kde  budova ATLAS
Cena do 30. 9.  1 250,-Kč
Cena od 1. 10.  1 350,-Kč

 


 


 

 

Aktuality Kultura

Vánoční koncerty Přerovského dětského sboru

Srdečně zveme všechny rodiče dětí z Přerovského dětského sboru a další přátele a příznivce na letošní vánoční koncerty:

Hledáme nové talenty