Jde o kroužek pro děti od 10 let, které chtějí prohlubovat své pěvecké dovednosti. Rozvíjení základních pěveckých návyků v sólovém zpěvu. Nácvik a postupné upevňování intonace, dechové a hlasové opory. Orientace v notovém zápisu a získávání rytmických dovedností, nácvik sólového zpěvu za doprovodu nástroje a zpěv na mikrofon. Garantem je Jitka Žujová.

Školní rok začíná v týdnu od 1.10.2018. 

Kdy  dle domluvy s vedoucí ZÚ
Kde budova ATLAS
Cena do 30. 9. 1 050Kč
Cena od 1. 10. 1 150 Kč

 


 


 

 

Aktuality Kultura

Den dětí pro děti nejen z Pohádkového pondělí

V pondělí 3.6. jsme uspořádali pro naše nejmladší návštěvníky a jejich maminky Den dětí. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička, kde si s pomocí vyrobily zvířátko – stojánek. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny a zvesela jsme si mezi balónky zatacovali i zazpívali.

Každé dítko dostalo kartičku s úkoly a ty muselo s pomocí maminky splnit, za vyplněnou kartičku byla připravena malá odměna.

Nechybělo ani oblíbené malování na obličej.

Největším lákadlem byly elektrické motorečky pro nejmenší, na kterých se malí závodníci vyřádili na dětském dopravním hřišti.

Na Atlase se minulý týden spékalo sklo

V pátek 15.3. proběhl na Atlase další rukodělný kurz spékaného skla. Tentokrát děti vyráběly sluníčko, nebo květinu na zavěšení do okna. Kousky nařezaného skla se skládaly do určitého tvaru a vše se dozdobilo barevnými korálky.