PDS - Přerováček je pro děti ve věku 6 -15 let klade  si za cíl vést děti k osvojení si a rozvíjení pěveckých dovedností a návyků nad rámec hudební výchovy na ZŠ. Sbor vede Jitka Žujová ve spolupráci s  Martinou Güntherovou. Přerováček patří mezi zájmové útvary Atlasu, které dlouhodobě reprezentují nejen SVČ, ale i celý region a republiku. 

Sbor založil prof. Švagera, od r. 1994 s ním spolupracoval Dr. Pavel Režný, který se sboru ujal v r. 1995. V roce 1998 převzala práci se sborem Bc. Ingrid Sekerová, na jejíž pozvání od roku 2008 začala s Přerováčkem spolupracovat další dirigentka - paní Jana Žatecká. od r.2010 začala se sborem pracovat Mgr. Jana Teterová a od roku 2014 plně převzala práci se sborem Jitka Žujová. PDS oslavil v r. 2008 30 let od svého založení prof. Leošem Švagerou, pritom své jméno si prosadil ve světě hudby brzy po svém založení. Zajímavý repertoár a bohatá činnost na domácích i zahraničních pódiích přivedla do sboru mnoho dětských talentů, např. také Leonu Machálkovou. Za dobu svého působení sbor koncertoval při mnoha různých příležitostech a v mnoha zemích, např. Německu, Maďarsku, Polsku, Holandsku, dvakrát v Dánsku, několikrát na Slovensku, Itálii a Rakousku. K propagačním účelům natočil 4 CD: Discipuli cantant, České Vánoce 2000 s Přerováčkem, mix z živých vystoupení sboru - pod názvem Přerováček live a v roce 2007 vydal pro své členy dvojCD Přerováček Vám zpívá spirituály a úpravy O. Šišky.
Přerováček se také účastnil různých soutěží a festivalů, na nichž několikrát získal zlaté pásmo, např. na soutěžích v Olomouc (Svátky písní),  v Uničově (celorepubliková přehlídka sborů). V roce 2002 v létě byl Přerováček na pozvání v Itálii, kde se zúčastnil Mezinárodního nesoutěžního festivalu konaného pod záštitou EU a navázal tak přátelství s dětmi nejen z Itálie, ale také z USA, Číny, Bulharska či Uzbekistánu. Sbor také zpíval na základě pozvání na Hudobné jeseni v Bardejově nebo na Berlínských podzimních slavnostech. Sbor tradičně vystupuje  na koncertech v době adventní a vánoční i velikonoční.  

Sbor vystupoval s holandským kytarovým duem, zpíval s Lucií Bílou, Hanou Zagorovou, Petrem Kotvaldem, Yvetou Blanarovičovou, se Spirituál Kvintetem. Několikrát vystupoval na tradičních vánočních koncertech přerovského umělce Pavla Nováka. Dlouhodobě spolupracoval s přerovským ROTARY clubem na realizaci dobročinných koncertů.

Školní rok začíná v týdnu od 1.10.2018

Kdy  Čtvrtek 16.00-17.30 hod.
Kde budova ATLAS
Cena do 30. 9. 600 Kč
Cena od 1. 10. 700 Kč

 


 

Aktuality Kultura

Den dětí pro děti nejen z Pohádkového pondělí

V pondělí 3.6. jsme uspořádali pro naše nejmladší návštěvníky a jejich maminky Den dětí. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička, kde si s pomocí vyrobily zvířátko – stojánek. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny a zvesela jsme si mezi balónky zatacovali i zazpívali.

Každé dítko dostalo kartičku s úkoly a ty muselo s pomocí maminky splnit, za vyplněnou kartičku byla připravena malá odměna.

Nechybělo ani oblíbené malování na obličej.

Největším lákadlem byly elektrické motorečky pro nejmenší, na kterých se malí závodníci vyřádili na dětském dopravním hřišti.

Na Atlase se minulý týden spékalo sklo

V pátek 15.3. proběhl na Atlase další rukodělný kurz spékaného skla. Tentokrát děti vyráběly sluníčko, nebo květinu na zavěšení do okna. Kousky nařezaného skla se skládaly do určitého tvaru a vše se dozdobilo barevnými korálky.