Gymnastika – cvičení pro děti a mládež

Cvičení pro radost a jiné

Aikido –  pro děti, mládež i dospělé

Míčové hry – pro děti a mládež

Zdravotně zaměřená cvičení

Práce s počítačem pro děti mladšího a středního školního věku

 

Aktuality Tělovýchova