Dopravní výchova a polytechnické kroužky

Oddělení vede Andrea Kolková

Oddělení dopravní výchovy spolupracuje se školami, pro něž zajišťuje celoročně dopravní výchovu v zimní i letní části s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem dětí. Cílem těchto výukových programů je ve spolupráci s BESIP a dalšími subjekty (např. policie, hasiči, zdravotníci) vést děti k bezpečnému chování v silničním provozu.  Dále organizuje dopravní soutěže a zaměřuje se na prevenci v silničním provozu také intenzivní spoluprací s družinami a mateřskými školami. Andreu na oddělení střídá Honza Gregovský u kterého na tělovýchově zase Andrea vede některé sportovní kroužky, pokud zrovna netančí s Mrňaty.

Dopravní výchova a polytechnika - přehled


Aktuality Dopr. výchova