Zimní část

  • Beseda  (řešení modelových situací v silničním provozu) – 4.tř.
  • Zdravověda .,3.,4.tř.
  • Videoprojekce + práce na PC – 1.,2.,3.,4.tř.
  • Příprava a absolvování testů pro získání průkazu cyklisty – 4.tř.
  • Výchova v oblasti požární ochrany a Ochrany  obyvatelstva - Přednášky hasičů pro 6.třídy

Letní část

  • Praktické ověřování nových znalostí z DV na dopravním hřišti – 1.až 4.tř.
  • Praktická zkouška k získání průkazu cyklisty – 4.tř.
  • Zdravověda + dopr.hřiště 3.tř.
  • Videoprojekce + dopr.hřiště 1.tř,2.tř.
  • Seznamování s dopravním hřištěm v praxi pro MŠ

Dopravní soutěže a nepravidelné aktivity (viz. HLAVNÍ NABÍDKA soutěže ATLAS)

Turistický kroužek

 

IT zábavné programování na SPŠ

Strojírenství  na SPŠ

Elektrotechnika na SPŠ

Robokroužek

PC, hadware a internet věcí na SPŠ

Programování BBC:micro:bit SPŠ