Akce Kultura

Aktuality Kultura

 

Jde o kroužek pro děti od 10 let, které chtějí prohlubovat své pěvecké dovednosti. Rozvíjení základních pěveckých návyků v sólovém zpěvu. Nácvik a postupné upevňování intonace, dechové a hlasové opory. Orientace v notovém zápisu a získávání rytmických dovedností, nácvik sólového zpěvu za doprovodu nástroje a zpěv na mikrofon. Garantem je Jitka Žujová.

Školní rok začíná v týdnu od 30.9.2019

Kdy  dle domluvy s vedoucí ZÚ
Kde budova ATLAS
Cena do 30. 9. 1 050Kč
Cena od 1. 10. 1 150 Kč