Akce Kultura

Aktuality Kultura

 

PDS - Přerováček je pro děti ve věku 6 -15 let klade  si za cíl vést děti k osvojení si a rozvíjení pěveckých dovedností a návyků nad rámec hudební výchovy na ZŠ. Sbor vede Jitka Žujová ve spolupráci s  Martinou Güntherovou. Přerováček patří mezi zájmové útvary Atlasu, které dlouhodobě reprezentují nejen SVČ, ale i celý region a republiku. 

Sbor založil prof. Švagera, od r. 1994 s ním spolupracoval Dr. Pavel Režný, který se sboru ujal v r. 1995. V roce 1998 převzala práci se sborem Bc. Ingrid Sekerová, na jejíž pozvání od roku 2008 začala s Přerováčkem spolupracovat další dirigentka - paní Jana Žatecká. od r.2010 začala se sborem pracovat Mgr. Jana Teterová a od roku 2014 plně převzala práci se sborem Jitka Žujová. PDS oslavil v r. 2008 30 let od svého založení prof. Leošem Švagerou, pritom své jméno si prosadil ve světě hudby brzy po svém založení. Zajímavý repertoár a bohatá činnost na domácích i zahraničních pódiích přivedla do sboru mnoho dětských talentů, např. také Leonu Machálkovou. Za dobu svého působení sbor koncertoval při mnoha různých příležitostech a v mnoha zemích, např. Německu, Maďarsku, Polsku, Holandsku, dvakrát v Dánsku, několikrát na Slovensku, Itálii a Rakousku. K propagačním účelům natočil 4 CD: Discipuli cantant, České Vánoce 2000 s Přerováčkem, mix z živých vystoupení sboru - pod názvem Přerováček live a v roce 2007 vydal pro své členy dvojCD Přerováček Vám zpívá spirituály a úpravy O. Šišky.
Přerováček se také účastnil různých soutěží a festivalů, na nichž několikrát získal zlaté pásmo, např. na soutěžích v Olomouc (Svátky písní),  v Uničově (celorepubliková přehlídka sborů). V roce 2002 v létě byl Přerováček na pozvání v Itálii, kde se zúčastnil Mezinárodního nesoutěžního festivalu konaného pod záštitou EU a navázal tak přátelství s dětmi nejen z Itálie, ale také z USA, Číny, Bulharska či Uzbekistánu. Sbor také zpíval na základě pozvání na Hudobné jeseni v Bardejově nebo na Berlínských podzimních slavnostech. Sbor tradičně vystupuje  na koncertech v době adventní a vánoční i velikonoční.  

Sbor vystupoval s holandským kytarovým duem, zpíval s Lucií Bílou, Hanou Zagorovou, Petrem Kotvaldem, Yvetou Blanarovičovou, se Spirituál Kvintetem. Několikrát vystupoval na tradičních vánočních koncertech přerovského umělce Pavla Nováka. Dlouhodobě spolupracoval s přerovským ROTARY clubem na realizaci dobročinných koncertů.

Školní rok začíná v týdnu od 30.9.2019

Kdy  Čtv 16 -17.30hod.
Kde budova ATLAS
Cena do 30. 9. 600 Kč
Cena od 1. 10. 700 Kč