Akce Tělovýchova

Aktuality Tělovýchova

Burza dresů - prodloužena

Ukázkové hodiny Gymnastiky

 V úterý 8. a 15. 9 2020 proběhly Ukázkové hodiny gymnastiky. Setkaly se s velkým zájmem dětí a rodičů.

Zahajovací schůzky Gymnastiky a burza dresů

Zacvičme si s Gymnastikou - rozcvička

Kroužek pro děti od předškolního věku a  je zaměřen na základy gymnastiky, děti v tomto kroužku získávají pohybový základ pro všechny sporty.

Školní rok začíná v týdnu od 05.10.2020

Kde tělocvična budova ATLAS
Cena do 30. 9.  1100 Kč
Cena od 1. 10.  1200 Kč