Organizace, která předcházela DDM Atlas byl Městský dům pionýrů a mládeže v Přerově, založen 1. ledna 1974. Byl členěn na 3 oddělení:

V těchto odděleních vyvíjelo činnost 36 zájmových útvarů. Pracovali zde 4 stálí zaměstnanci a 25 externích pracovníků. Kromě pravidelné činnosti zájmových útvarů probíhala i činnost příležitostná, to vše v uvolněných bytových jednotkách na ulici Palackého č.l.

 

 

 

 

 

 

V říjnu 1976 byly přiděleny do užívání MěDPM nové prostory v ulici Trávník 29 - U Zubra,  kde bylo umístěno samostatné oddělení společenských věd, oddělení estetiky zůstalo na Palackého ulici.

Postupně MěDPM využíval další prostory, klubovny na Laguně, na Šířavě, v Čechově a Blahoslavově ulici a loděnici v Kozlovicích. V roce 1988 byl MěDPM předán do užívání objekt bývalé mateřské školy na Žižkově ulici. I nadále však provozoval i Palackého ulici, kde se scházely technické kroužky, na Trávníku, kde rozvíjí svou činnost mládež od 14 let, klubovny na Laguně a v Kozlovicích.

Od roku 1993 už jako DDM Atlas získalo zařízení právní subjektivitu, provoz zahájilo Fitcentrum, kavárna a Klub Werichovců. Také se rozvíjela taneční škola, jejíž nejstarší skupina Hedviky dala vzniknout skupinám menších dětí, s názvy Hedvičky a Hedvíčata, známé nejen v Přerově, ale v celé republice. V té době se pořádaly i folkové večery, kde hrály i kapely DDM Amulet a VHS.

Na konci roku 1995 došlo k ukončení provozu kavárny a fitcentra a všech aktivit s tím souvisejících (Folkové večery, Klub Werichovců a další). V té době začíná vynikat Přerovský dětský sbor založený dirigentem prof. Leošem Švagerou. V květnu roku 1996 byl DDM Atlas zařazen do sítě škol. V červenci 1996 získává DDM Atlas rozšíření statutu o dopravní výchovu. 

Na DDM pracovalo 5 oddělení

Od roku 2000 měl DDM Atlas 11 stálých pracovníků, z toho 7 pedagogických. Širokou nabídku pravidelné i příležitostné činnosti pomáhalo zajišťovat každoročně přes 50 externích pracovníků na budově v ulici Žižkova 12, která byla rozšířena o gymnastický sál a rovněž rozšířené dopravní hřiště. Zejména pro potřeby taneční školy jsou od přerovských škol  pronajímány tělocvičny a také sály a haly pro pořádání větších kulturních akcí.

V roce 2008 byly sloučeny volnočasová školská zařízení BIOS a ATLAS a začaly psát další stránky historie.