Úterý 5. března 2019 proběhl ve znamení soutěže mladých talentů.

V laboratořích a v učebnách Gymnázia Jakuba Škody v Přerově se opět po roce sešli mladí chemici, kteří si přišli změřit své teoretické znalosti a praktické dovednosti v okresním kole chemické olympiády. Jako každým rokem, tak i letos se na spolupráci podílely tři subjekty přerovského regionu a to: Středisko volného času ATLAS a BIOS, které je organizátorem této soutěže, Gymnázium Jakuba Škody, které poskytlo prostory a odborného garanta soutěže a přerovská firma PRECHEZA, a.s., která je výhradním sponzorem této olympiády a má pro soutěžící připravené vždy atraktivní ceny.

Tato soutěž je určena pro žáky 9. tříd a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií. Garantem této soutěže je Mgr. Lada Machačová, vyučující chemie na Gymnáziu Jakuba Škody. Úkoly okresního kola se připravují centrálně na ústředí olympiády, proto jsou vždy pro hodnotící komise jednotlivých okresů či krajů překvapením. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 16 soutěžících ze šesti škol přerovského okresu – ze čtyř gymnázií a dvou základních škol. Vítězové budou náš region reprezentovat v krajském kole, které se bude konat 21. března 2019 na Slovanském gymnáziu v Olomouci

Nejlepším chemikem letošního ročníku okresního kola se stala Barbora Rychtová z Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, druhá rovněž skončila studentka Gymnázia Jakuba Škody Přerov Julie Skýpalová a třetí Veronika Pavlíková z Gymnázia Lipník nad Bečvou.

Všem vítězům blahopřejeme a věříme, že svůj zájem o chemii budou rozvíjet i v budoucnu.

Pavlína Navrátilová, Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

 

 

Děkujeme společnosti PRECHEZA, a.s. Přerov,

Za výraznou finanční a organizační podporu

při zabezpečení chemické olympiády.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ATLAS a BIOS, PŘEROV

 

 

Informace

Aktuality