Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je znovu umožněno postupné otevírání středisek volného času s osobní účastí členů zájmových útvarů.  Na základě daného usnesení naše SVČ ATLAS a BIOS, Přerov připravuje postupné otevření těch zájmových útvarů od 18. 5. 2020, které budou splňovat podmínky pro činnost stanovené MŠMT a hlavním hygienikem, pro ochranu zdraví a provoz do konce školního roku (viz. www.msmt.cz).

Abychom mohli připravit činnost kroužků dle stanovených opatření, potřebujeme zpětnou vazbu od Vás, zda bude za níže uvedených podmínek Vaše dítě nebo Vy sami (pokud jste zletilý účastník činností) nadále pokračovat v zájmové činnosti. Zpětnou vazbu prosím poskytněte našim interním pedagogům, kteří Vás budou kontaktovat telefonicky nebo emailem, a to písemně na jejich pracovní mailové adresy do 13. 5. 2020.  

Stanovené podmínky pro ochranu zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019 / 2020:

  • Zájmové útvary otevřené po 18. 5. 2020 musí tvořit homogenní neměnné skupiny tzn. po uvedeném datu nelze za současných podmínek přijímat účastníky, kteří se alespoň nepřihlásí do činnosti před jejím opětovným zahájením
  • Ještě před zahájením činnosti je nutné odevzdat čestné prohlášení a vyplněný dotazník zletilým účastníkem nebo zákonným zástupcem nezletilého k onemocnění COVID_19, které lze vložit vyplněné a podepsané do schránek na budovách Atlas nebo Bios, popř. poslat e-mailem naskenované. Bez vyplněného a podepsaného prohlášení nebude umožněn účastníkům vstup do prostor SVČ. Tiskopisy jsou ke stažení na našem webu ZDE nebo v kapsářích zavěšených u vstupů obou budov.
  • Pokud dojde ke změně skutečností uvedených v čestném prohlášení a dotazníku, je zletilý účastník nebo zákonný zástupce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit.
  • Do prostor SVČ bude umožněn vstup pouze účastníkům vzdělávání.
  • Ve společných prostorách a při kontaktních činnostech budou účastníci nosit roušku, každý účastník musí mít s sebou sáček na roušku.
  • Sportovní a taneční aktivity budou mít obsah činnosti a jeho formy nastaveny tak, aby byly dodrženy zásady pro ochranu zdraví.
  • Nelze používat šatny, proto je vhodné, aby účastníci např. sportovních aktivit přicházeli již sportovně oblečeni. 
  • Některé činnosti budou kráceny nebo děleny, vše s ohledem na prostor, počet nahlášených účastníků, potřebu dezinfekčních přestávek mezi činnostmi a osobní předávání dětí u vstupů. O veškerých změnách Vás budou informovat vedoucí jednotlivých oddělení.

 

Velmi se na Vás těšíme, vzhledem k současné situaci Vás ale také prosíme o co nejzodpovědnější přístup, aby se pokud možno zabránilo opětovnému růstu nákazy a tím případnému dalšímu omezení našich činností.

 

V Přerově, 07.05.2020                                                                      Za pracovníky SVČ

                                                                                              Mgr. Blanka Mašková, ředitelka


 

Prehled_TS_k_obnoveni_vyuky.jpg Popular 46.38 KB 11/05/2020 10:48:29

Obnoveni_vyuky_KULTURA .jpg Popular 2.12 MB 12/05/2020 16:01:14

Informace