Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády ze dne 19.11. 2020 a Informacemi k provozu škol a školských zařízení od 25.11 a 30.11.2020 platí pro střediska volného času nadále zákaz pro prezenční činnost (vzhledem k charakteru našich činností) s výjimkou prezenčních individuálních konzultací, které můžeme poskytovat individuálně (1pedagog x 1osoba) v případě zájmu na základě předchozí domluvy s ředitelkou SVČ.

Na základě vydaného „Opatření PES pro školy a školská zařízení“ naše SVČ ATLAS a BIOS, Přerov připravuje otevření těch zájmových kroužků, které budou splňovat podmínky stanovené MŠMT a hlavním hygienikem, pro ochranu zdraví a provoz, pokud budeme posunuti do dalšího nižšího stupně.

 

V Přerově, 20.11.2020                                                          Za SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

                                                                                              Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

 

Informace