Vážení účastníci a zákonní zástupci,

Vzhledem k epidemiologické situaci vchází v platnost následující informace MŠMT:

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021

Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

 

Máme jen jedno velké přání, aby se situace už začala zlepšovat a my se mohli s Vámi všemi opět potkávat u činností, které nás motivují a baví. Vám všem, patří velké poděkování za stálou přízeň a respektování nastavených pravidel.

Pevné zdraví přejí všichni pracovníci SVČ ATLAS a BIOS

Informace