Výtvarné a rukodělné soutěže, činnost Taneční školy Atlas, dopravní soutěže pro děti a mládež, florbalový turnaj pro neregistrované hráče do 15 let, taneční soutěž Dance Evolution, sportovní činnost dětí a mládeže v aikido a v gymnastice, výtvarná a literární soutěž Tak to vidím já, a Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020  jsou v r.2019 realizovány za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova.

V letošním roce 2019 podporuje Olomoucký kraj organizaci soutěží a přehlídek, vyhlašovaných MŠMT, a projekt "Prostředky k vybavení environmentální učebny". 

 
Na základě usnesení Rady Ol.kraje č. UR/66/40/2019 je v r. 2019 Středisko volného času ATLAS a BIOS příjemcem dotace MŠMT a Olomouckého kraje v souladu s pravidly dotačních programů Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2019 a v souladu s dotačním programem MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni.logo kraje

 

 

V r. 2017 se SVČ zapojilo do programu ve spolupráci s organizací :

dofe

V r. 2010-2019 nás podpořily tyto subjekty a soukromé osoby:

 

  • Josef Jirků, Jirků – Akvárium, Přerov

 

  • firma Tiefenbach
  • Rotary Club Přerov
  • Konica Foto Studio
  • Draps, s.r.o.

  • CITYNET Systems s.r.o.
  • EMOS spol. s.r.o.
     

Informace

Aktuality