Výtvarné a rukodělné soutěže, činnost Taneční školy Atlas, aktivity v oblasti dopravní výchovy, florbalový turnaj pro děti a mládež, taneční soutěž Dance Evolution, sportovní činnost dětí a mládeže v aikido a v gymnastice, aktivity v souvislosti se sborovým zpěvem a Environmentální vzdělávání a aktivity v BIOS ve školním roce 2019/2020  jsou v r.2020 realizovány za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova.

Stejně jako v r. 2019 podporuje i v r. 2020 Olomoucký kraj organizaci soutěží a přehlídek, vyhlašovaných MŠMT, a v dotačním programu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020 KUOK podpořil projekt Prostředky k vybavení venkovní enviromentální účebny.

 

Na základě usnesení Rady Ol.kraje č. UR/66/40/2019 bylo v r. 2019 Středisko volného času ATLAS a BIOS příjemcem dotace MŠMT a Olomouckého kraje v souladu s pravidly dotačních programů Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2019 a v souladu s dotačním programem MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni.


logo kraje

 

 

V r. 2019 nás podpořily tyto subjekty a soukromé osoby:

 

  • SPEA Olomouc, s.r.o.
  • EMOS spol s.r.o.
  • Draps s.r.o.
     

Informace