Výtvarné a rukodělné soutěže, pěveckou soutěž "Slavíci z Přerova 2018", činnost Taneční školy Atlas, dopravní soutěže pro děti a mládež, florbalový turnaj pro neregistrované hráče do 15 let, taneční soutěž Dance Evolution, sportovní činnost dětí a mládeže v aikido a v gymnastice, výtvarná a literární soutěž Tak to vidím já, sportovní a herní vybavení kroužku "Zálesáci" a Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2017/2018  jsou v r.2018 realizovány za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova.

V letošním roce 2018 podporuje Olomoucký kraj organizaci soutěží a přehlídek, vyhlašovaných MŠMT, a projekt "Prostředky k vybavení environmentální učebny".

logo kraje

V r. 2017 a 2018 podpořila naše příměstské tábory s rukodělnými činnostmi společnost:

 

V r. 2017 se SVČ zapojilo do programu ve spolupráci s organizací :

dofe

V r. 2010-2017 nás podpořily tyto subjekty a soukromé osoby:

 

  • Josef Jirků, Jirků – Akvárium, Přerov

 

  • firma Tiefenbach
  • Rotary Club Přerov
  • Konica Foto Studio
  • Draps, s.r.o.

  • CITYNET Systems s.r.o.
  • EMOS spol. s.r.o.
  • Petr Tvaróg

Informace

Aktuality