Výukové programy

Mezi jednu ze stěžejních činností SVČ patří nabídka výukových programů pro školy (  základní, střední ), popř. pro děti z mateřských škol.

Cílem je přiblížit žákům a dětem netradiční činnosti, které jsou náročnější na materiál, popř. na postup při zpracování či odborné znalosti. VP jsou vedeny zajímavou formou a ve vhodném prostředí ( keramická dílna, dopravní hřiště, vnitřní i venkovní prostory ekologického střediska BIOS), které děti motivuje. Velká část VP má charakter pravidelné činnosti a klade na pedagogy SVČ stejné nároky jako při přípravě pravidelné činnosti.

 

Aktuality Příl. aktivity

Soutěže MŠMT ve školním roce 2018/2019

V minulém týdnu začaly na SVČ Atlas a Bios, Přerov  Soutěže MŠMT.

Veškeré informace k soutěžím naleznete ZDE