V následujícím souboru je obsažena nabídka ekologických témat v rámci výukového programu Ekoklubíčko. Soubor obsahuje i formuláře pro přihlášení dětí.