Odborné učebny SPŠ Přerov otevřou možnosti žákům 8. a 9. tříd ZŠ zábavnou formou se připravit na polytechnické obory pod vedením odborných lektorů. 

 Kdy  jednou za 14 dní
 Kde  SPŠ Přerov

Vyhledávání zájmových útvarů

Informace