Akce Chovatelství a EKO

Chovatelství a péče o zvířata

Věda a technika

Praktická biologie

Přírodovědné

Přírodovědné s turistikou 

  • Zálesáci- život v přírodě, turistika a táboření pro děti od 8-15 let

Ve spolupráci se SŠZe Přerov

 

 

Aktuality Chovatelství a EKO

Jarní úklid přírody

Také letos jsme se zapojili do úklidu přírody v intravilánu města Přerova. Skupinky mladých nadšenců ve čtvrtek 6. dubna sbíraly nejrůznější odpad v oblasti Lagun a cyklostezky. Studentky jednoho z místních gymnázií zároveň plnily letošní novinku - "Úkol pro přírodu", který budou prezentovat během základního kola soutěže Zlatý list dne 28. dubna. Velmi nás těší, že i během prázdnin se děti rozhodly vlastními silami pomoci přírodě a zlepšit tak prostředí, v němž žijeme. 

 

Biologové soutěžili na Biose

Od poloviny března probíhají v rychlém sledu za sebou Krajská i okresní kola Biologických olympiád. Soutěžící v bílých pláštích střídají desítky studentů s atlasy a kalkulačkami. V klubovnách píší testy, řeší úlohy praktické i teoretické, zabývají se živočichy, rostlinami, otázkami z ekologie. Ti nejlepší z nejlepších z krajských kol  olympiád postupují do Ústředních kol. Přejeme hodně zdaru při reprezentaci našeho kraje.
 
 

Venkovní učebnu Střediska volného času ATLAS a BIOS doplnil obrazový materiál

V roce 2022 umožnila „Dotace MŠMT ČR na podporu nadaných žáků základních a středních škol“ vytvoření výukového obrazového materiálu do venkovní učebny v přírodním areálu SVČ. Zadní stěnu zdobí velkoprostorové reprodukce obrazů, které zachycují ekosystém lesa, vodního prostředí, otevřené krajiny a lidských sídlišť. Realistické vyobrazení rostlin a živočichů skvěle doplňuje praktickou výuku s prožitkovými aktivitami. Skupinám školáků prvního i druhého stupně nabízíme na sedm desítek výukových programů evironmentálního vzdělávání v celkem pěti tematických okruzích. Ústředními tématy jsou: Ekologie lesa, Ekologie vodního prostředí, Ekologie otevřené krajiny, Ekologie lidských sídlišť nebo Ekologie a životní prostředí člověka. Výukový obrazový materiál přesně odpovídá tématům. Učebna našla své využití i během příležitostných akcí, které pořádáme pro širokou veřejnost i školní kolektivy.

Informace