Akce Dopr. výchova

Aktuality Dopr. výchova

Dopravní výchova a polytechnické kroužky

Oddělení vede Andrea Kolková, která spolupracuje ještě s Mgr.Gregovským, Ing.Rochlou a externisty. 

Oddělení dopravní výchovy spolupracuje se školami, pro něž zajišťuje celoročně dopravní výchovu v zimní i letní části s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem dětí. Cílem těchto výukových programů je ve spolupráci s BESIP a dalšími subjekty (např. policie, hasiči, zdravotníci) vést děti k bezpečnému chování v silničním provozu. Součástí nabídky je také Kurz dopravní výchovy ve spolupráci se školami nebo Autoškola pro děti. Dále organizuje dopravní soutěže a zaměřuje se na prevenci v silničním provozu také intenzivní spoluprací s družinami a mateřskými školami. K tomuto oddělení patří samozřejmě polytechnické kroužky jako Merkur, Robo kroužek nebo kroužky realizované ve spolupráci se  SPŠ Přerov.


Informace