Akce Dopr. výchova

Aktuality Dopr. výchova

V tomto období děti pracují pod vedením pedagogů, hasičů a zdravotníků v učebnách SVČ. Za pomoci multimediálních programů se seznamují s pravidly silničního provozu a situacemi, které je mohou potkat.

Zimní část  - pro žáky 1. – 4. tříd + 6.tř.

  • Beseda  (řešení modelových situací v silničním provozu) – 4.tř.
  • Zdravověda ., 3., 4.tř.
  • Videoprojekce + práce na PC – 1.,2.,3.,4.tř.
  • Příprava a absolvování testů pro získání průkazu cyklisty – 4.tř.
  • Výchova v oblasti požární ochrany a Ochrany  obyvatelstva - Přednášky hasičů pro 6.třídy