Akce Jazyková škola

Aktuality Jazyková škola

Jazyková škola a speciální pedagogika

Oddělení jazykové školy a speciální pedagogiky vede Ing. Pavel Rochla.

V rámci jazykové školy nabízíme dětem a mládežníkům cizojazyčné kurzy - nejčastěji angličtinu a němčinu, dále potom ruštinu, francouzštinu a španělštinu. Kurzy vypisujeme pro děti, mládež i dospělé a to v různých úrovních pokročilosti: klasické kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé a také konverzační kurzy.

V oblasti speciální pedagogiky pracujeme s dětmi, mládeží a dospělými, kteří mají z různých psychických nebo fyzických důvodů komunikační problémy ve společnosti, a nabízíme jim aktivity rozvíjející sociální vazby. Součástí nabídky je práce s pěstounskými rodinami nebo s dětmi, které mají např. poruchy učení . Eva má speciální pedagogiku v malíčku a protože ji baví pestrost našeho povolání, ráda se zapojuje i do aktivit v jiných odděleních jako jsou například kroužky gymnastiky nebo práce s keramickou hlínou. 

Jazyková škola a speciální pedagogika - přehled kurzů