Akce Tělovýchova

Aktuality Tělovýchova

Sledujte nová videa na oddělení Tělovýchovy

Sledujte nová videa oddělení Tělovýchovy na  YOUTUBE

 

Popis zájmového útvaru

Kroužek má být doplňkem k pravidelným tréninkům hokejistů s cílem rozvinout jejich pohybové dovednosti pod odborným vedením zkušených trenérek natolik, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.

 

Kdy Školní rok začíná v týdnu od 05.10.2020
Kde tělocvična na budově ATLAS
Cena do 30. 9. x
Cena od 1. 10.  500 Kč