Akce Tělovýchova

Aktuality Tělovýchova

Sledujte nová videa na oddělení Tělovýchovy

Sledujte nová videa oddělení Tělovýchovy na  YOUTUBE

 

Kroužek pro děti od předškolního věku a  je zaměřen na základy gymnastiky, děti v tomto kroužku získávají pohybový základ pro všechny sporty.

Školní rok začíná v týdnu od 05.10.2020

Kde tělocvična budova ATLAS
Cena do 30. 9.  1100 Kč
Cena od 1. 10.  1200 Kč