Akce Tělovýchova

Aktuality Tělovýchova

Informace k ZÚ Badminton

Pro velký zájem otevíráme další Badminton

 

Nabídka sportovních kroužků na oddělení Tělovýchovy

Na oddělení Tělovýchovy nabízíme v letošním školním roce 2021/2022 opět i tyto sportovní kroužky:

Gymnastika - burza dresů

V Termínu 2.-6.8.2021 proběhl na SVČ příměstský tábor s Aikido

Příměstský tábor zaměřený primárně na cvičení AIKIDO a další aktivity ať už mentální nebo pohybové. Většina dětí dochází i do sportovního oddílu AIKIDO při SVČ.

 

 

 

 

Sledujte nová videa na oddělení Tělovýchovy

Sledujte nová videa oddělení Tělovýchovy na  YOUTUBE

 

Gymnastika – cvičení pro děti a mládež

Cvičení pro radost a jiné

Aikido –  pro děti, mládež i dospělé

Míčové hry – pro děti a mládež

Zdravotně zaměřená cvičení

Bojové umění s tanečními prvky