Výukové programy jsou určeny pro žáky základních a středních škol, popř. děti z mateřských škol. Cílem je přiblížit žákům a dětem netradiční činnosti, které jsou náročnější na materiál, popř. na postup při zpracování či odborné znalosti. VP jsou vedeny zajímavou formou a ve vhodném prostředí ( keramická dílna, dopravní hřiště, vnitřní i venkovní prostory ekologického střediska BIOS), které děti motivuje.

Velká část VP má charakter pravidelné činnosti.

Nabídka VP

 • Rukodělné - jsou celoročně realizovány na základě rozpisu, vytvořeného pro celý školní rok již v září na základě přihlášek škol tato metodická činnost je tedy pravidelně rozvržena na celé období. Jde o činnosti, které jsou pro školy organizačně nebo materiálně náročné, popřípadě školy nemají pedagogy s patřičnými odbornými vědomostmi. Přihlášky telefonicky přes paní Hrdličkovou.
  • Práce s keramickou hlínou - od nejjednodušších po složitější techniky dle věku
  • Práce s glazurami a engobami
  • Výroba ručního papíru
  • Výroba krétského těsta
 • Dopravní výchova - nabídka VP s dopravní tématikou je velmi specifická, přehled je pod oddělením dopravní výchovy
 • Ekoklubíčko – ekologický VP pro MŠ
 • Ekologické 1 - ekologický VP pro I.stupeň ZŠ
 • Ekologické 2 - ekologický VP pro II.st. ZŠ a pro SŠ 
 • Exkurze - nabídka exkurzí střediska BIOS (mini ZOO) pro veřejnost a školy