AKTUALITY

Po dobu jarních prázdniny v týdnu od 6. do 12.2.2023 se pravidelné kroužky nekonají. 

Nepřehlédněte začínáme plnit web nabídkou letních pobytových a příměstských táborů. Jednotlivé plakáty a informace postupně zveřejňujeme a ladíme ZDE

Vážená paní ředitelko,

     dovolte mi, abych jménem pedagogů naší školy touto cestou poděkovala zaměstnancům Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov, za organizování akcí v přírodě určené pro žáky základních škol.

Akce jsou výborně metodicky připravené a velmi poutavě vedené profesionály, kteří dokáží žáky zaujmout a svým empatickým přístupem je vedou k citlivému vnímání přírody a probouzí zájem o život v ní.

S našimi žáky se Vašich akcí v přírodě zúčastňujeme pravidelně, protože víme, že nejlépe je získávat vztah k přírodě v opravdové přírodě.

Pevně věříme, že všechno zajímavé a naučné si naši žáci uchovají do života.

Ať se Vám daří ve Vaší práci.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

 

Mgr. Leona Novotná

Koordinátor EVVO

SŠ,ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4

 

 

 

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2022 se konala na Středisku volného času Atlas a Bios v Přerově, pěvecká soutěž „Slavíci z Přerova“. Do letošního XVII. ročníku soutěže se přihlásilo 16 základních škol a 1 víceleté gymnázium z Kojetína. Ráda bych vyzdvihla práci pedagogů, kteří děti připravovali  a poděkovala za jejich čas.

Konkurence mezi dětmi byla velká. Porota hodnotila nejen intonaci a rytmus, pěveckou techniku, ale i výraz a přednes písně.  Součet bodů nakonec rozhodl a tak jako v každé soutěži i zde mohl zvítězit jen jeden.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou v příštím ročníku soutěže

Informace