AKTUALITY

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN vydaného 6.4.2021, bude obnovena pouze individuální výuka ve vybraných kroužcích. Členové vybraných ZÚ budou v následujících dnech kontaktováni vedoucími oddělení. 
 
Při individuální výuce se testování dětí neprovádí. Děti musí být vybaveni zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. 
 
Veškeré potřebné materiály vydané MŠMT naleznete na níže uvedeném odkazu. 
 

Vážení účastníci a zákonní zástupci,

 

Informace k provozu škol a školských zařízení 2021

 Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení dále potrvá prozatím na neurčito, dle epidemiologické situace. Při změně Vás budeme včas informovat.

 

Máme jen jedno velké přání, aby se situace už začala zlepšovat a my se mohli s Vámi všemi opět potkávat u činností, které nás motivují a baví. Vám všem, patří velké poděkování za stálou přízeň a respektování nastavených pravidel.

Pevné zdraví přejí všichni pracovníci SVČ ATLAS a BIOS

Středisko volného času ATLAS A BIOS v Přerově je místem se spoustou volnočasových aktivit, které už teď připravujeme nejen pro děti a mládež, ale i pro celé rodiny na školní rok 2020/21.

Nabízíme kroužky, kurzy a kluby z oblasti kultury (rukodělné, výtvarné, hudební činnosti), tělovýchovy, taneční, kroužky polytechnické nebo výuku cizích jazyků a také ekologické a chovatelské kroužky.

Mezi současné naše aktuální cíle se řadí snaha ukázat prospěšnost aktivního trávení volného času právě i za současné situace. Hledáme formy aktivit odpovídající současným trendům, dlouhodobě spolupracujeme s mnoha subjekty a odborníky v oblasti podpory nadání, spolupracujeme se středními a základními školami, jsme místním centrem mezinárodního programu DofE Award a to vše s cílem pomoci našim mladým talentovaným lidem otevírat cesty k dalšímu vzdělávání v souladu s jejich zájmy doma i v zahraničí.

Pro všechny co nás chtějí poznat víc a nalézt pro sebe nebo své dítě nějakou zajímavou volnočasovou činnost, jsme připraveni na obou místech zájmového vzdělávání hned od 7. září čtrnáct dnů mít pro vás DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s možností setkání se s odborníky na oblast zájmových činností, která vás bude zajímat, budeme vás zvát prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí na ukázkové hodiny a otevřenou spontánní činnost různých kroužků, aby jste si Vy nebo Vaše děti vybrali a mohli v říjnu zahájit svou zájmovou činnost.

Zájemcům stejně jako v předchozích letech vycházíme vstříc i zvýhodněným kurzovným, a to sníženou platbou do konce září o 100,- Kč na jednotlivý kroužek.

Přijměte tedy všichni srdečné pozvání od všech pracovníků SVČ, využijte otevřené září jak na Žižkové ul. 12, budova ATLAS, tak na Bezručové 12, budova BIOS

Odpovědi na otázky dostanete také na e-mailu : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . 

                                              

Za všechny pracovníky Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov

Mgr.Blanka Mašková, ředitelka


 

Dobrý den,

chtěli bychom Vás informovat, že letní a příměstské tábory se budou dle platné legislativy a v původních termínech konat. Nabízíme volná místa!!! V případě zájmu nás kontaktujte. Veškeré informace naleznete ZDE

Upozorňujeme zájemce, že vzhledem k situaci s coronavirem upřednostňujeme bezhotovostní platby táborů.

 

Naše SVČ ATLAS a BIOS v Přerově je člen Krajské koordinační skupiny pro podporu nadání Olomouckého kraje a celostátní sítě podpory nadání (SIPON).

Naším cílem je podpora talentovaných žáků, kteří mají nadání a zájem o určitou činnost. Snažíme se o nasměrování dětí, jejich pedagogů a rodičů, k potřebným informacím a činnostem pro rozvoj nadání jedinců, zprostředkování kontaktů na odborníky. Patříme mezi pověřená školská zařízení, která organizují soutěže MŠMT, vytváříme podmínky pro práci s talentovanými v našich činnostech, spolupracujeme s dalšími subjekty pracujícími s nadanými, to vše patří do aktivit SVČ v oblasti práce s nadanou mládeží. Všechny naše aktivity jsou v souladu s další politikou a strategií kraje i ČR.

Propojením zájmového a formálního vzdělávání chceme napomoct propagaci podpory nadání a vytvářet motivační prostředí pro žáky.

 

Doporučené weby zabývající se práci s nadanými dětmi:

· http://talentovani.cz/

· http://www.talnet.cz/

· http://www.nuov.cz/pece-o-mimoradne-nadane-zaky

· http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/N/Nadan%C3%A9_d%C4%9Bti_a_%C5%BE%C3%A1ci

· http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/2.Prirucka_pro_praci_s_nadanymi_zaky.pdf

 

Mgr. Blanka Mašková,

ředitelka Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov


 

Informace