Vážení účastníci a zákonní zástupci,

 

Informace k provozu škol a školských zařízení 2021

 Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení dále potrvá prozatím na neurčito, dle epidemiologické situace. Při změně Vás budeme včas informovat.

 

Máme jen jedno velké přání, aby se situace už začala zlepšovat a my se mohli s Vámi všemi opět potkávat u činností, které nás motivují a baví. Vám všem, patří velké poděkování za stálou přízeň a respektování nastavených pravidel.

Pevné zdraví přejí všichni pracovníci SVČ ATLAS a BIOS

Informace