Na oddělení Tělovýchovy nabízíme v letošním školním roce 2021/2022 opět i tyto sportovní kroužky:

Informace