Předprázdninový florbalový turnaj v post COVIDové době pro hráče našich oddílů a hráče spřátelených oddílů na rozloučení se školním rokem, tentokrát i s rodiči. Konečně s rozvolněním a bez svazování restrikcemi a vyhláškami vlády ČR. Vzhledem k situaci byli přizváni i rodiče, kteří v mezičasech také prováděli soutěže ve florbalových dovednostech.  Turnaj byl rozdělen na tři samostatné kategorie, které hrály odděleně s přestávkami. Věkově rozděleno do tří kategorií – 1.-3.třída, 4.-6.třída a 7.-9.třída+starší. Část hráčů využívala i venkovní prostory školy – sportovní hřiště.

Děti hrály systémem každý s každým, 3+1. Všichni účastníci byli odměněni sladkými cenami, diplomy a medailemi. Část turnaje byla financována z grantu města Přerova. Ceny – medaile obdrželi všichni, ceny – čokoláda dostali taktéž všichni. Vítězní sportovci rovněž obdrželi poháry.

Organizace turnaje byla zvládnuta perfektně bez problémů, přestože náročnost z hlediska pořadatelů byla vysoká, pochvala patří všem, kteří se na turnaji podíleli pořadatelsky.

Informace