Letní pobytový tábor na Rusavě s názvem „Putování v čase „ se vydařil. Děti se přemístily do čtyř období – pravěku, antiky, středověku a socialismu, kde hrály tématicky zaměřené hry. Užily si spoustu zábavy a seznámily se s životem z jednotlivých období. Navštívila je i šermířská skupina „Markus M“ se svým vystoupením.

Součástí tábora byla i práce s keramickou hlínou, batika vaků, výtvarné činnosti, sportovní hry na hřišti a v lese, nechyběl ani výlet na Hostýn.

 

Informace