Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN vydaného 6.4.2021, bude obnovena pouze individuální výuka ve vybraných kroužcích. Členové vybraných ZÚ budou v následujících dnech kontaktováni vedoucími oddělení. 
 
Při individuální výuce se testování dětí neprovádí. Děti musí být vybaveni zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. 
 
Veškeré potřebné materiály vydané MŠMT naleznete na níže uvedeném odkazu. 
 

Informace