Vážení rodiče, účastníci kroužků,

Od pondělí 10. 5. 2021 dochází k postupnému obnovování naší činnosti, které je spojeno s platnými epidemiologickými omezeními (počty účastníků, testování, hygiena).

Pečlivě jsme zvážili, která opatření jsme schopni ve spolupráci s Vámi zajistit.

Prosíme o dodržení pokynů, které Vám budou zaslány emailem našimi pracovníky. Případné dotazy směřujte na vedoucí příslušných oddělení. Bohužel jsou kroužky, které zatím za současných epidemiologických podmínek nejsme schopni otevřít. Situaci budeme nadále sledovat a včas reagovat.

Věříme, že činnost, kterou obnovíme, bude probíhat do 30. 6. 2021.

Budete o všech změnách průběžně informováni.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

Za pracovníky SVČ,

Mgr. Blanka Mašková, ředitelka


Schválené antigenní testy MZCR k 10.5.2021

Informace