Středa 21. dubna patřila studentům z celého přerovského okresu. Středoškoláci z několika škol z Hranic, Kojetína i samotného Přerova zde v rámci 43. ročníku Okresní přehlídky Středoškolské odborné činnosti představili on-line své práce. Během své dobrovolné, často i celoroční aktivity se talentovaní mladí lidé učí samostatně a tvořivě získávat poznatky z vybraného tématu. Výsledky své činnosti poté dále zpracují a vyhodnotí v písemné podobě. Od loňského ročníku kvůli epidemii koronaviru probíhají přehlídky SOČ v podobě videokonferencí. Plusovými body u porotců ve všech soutěžních kategoriích jsou možnosti uplatnění středoškolské činnosti v praxi. Nejinak tomu bylo i letos. Porotci se tak měli možnost začíst do soček s názvy „ Metody strojového učení a jejich využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty“, „Výroba spalovacího motoru Felgiebel a jeho zapalování“, „CNC frézka“ nebo „Finanční analýza firmy PeMaP, s.r.o.“. Porota ocenila zaujetí studentů pro zvolené téma, vlastní přínos a znalosti v daném oboru. Autoři všech prací reprezentovali přerovský region v krajské přehlídce on-line 11. května. Někteří z nich mají velkou šanci stát se dokonce laureáty celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Přejeme hodně zdaru!

Informace