Středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948.

 

 Pod tímto názvem se v úterý 05.04. 2022 a ve středu 06.04.2022 konala na Základní a Mateřské škole J. A. Komenského v Přerově - Předmostí krajská kola Dějepisné olympiády Olomouckého kraje.  V obou kategoriích se zúčastnilo  18 soutěžících z okresů Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník a Olomouc se svým pedagogickým doprovodem.

Po zkušebním historickém testu si mohli soutěžící i zájemci prohlédnout Malé školní muzeum lovců mamutů

Po krátkém občerstvení si všichni vyslechli výsledky soutěže a převzali ceny SVČ Atlas a Bios Přerov a naší školou.

Vítězem a postupujícím kat. I.

do ústředního kola se stal Ondřej Nevěřil z Gymnázia Zábřeh, na druhém místě skončil Martin Fródl ze CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově a jako třetí se umístil Václav Horák rovněž  ze CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově

Vítězem a postupujícím kat. II

do ústředního kola se stal David Iránek z CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, na druhém místě skončila Veronika Trnečková ze CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově a jako třetí se umístil David Duchoň z Gymnázia Kojetín

 

Děkuji všem svým spolupracovníkům za pomoc, obětavost a spolupráci při organizování této soutěže. 

 

 

Informace