Již několik let funguje spolupráce tří subjektů Střediska volného času ATLAS a BIOS, Prechezy a.s. a Gymnázia Jakuba Škody při organizaci soutěže zvané „Malá chemická olympiáda“. Letošní, již devatenáctý ročník se konal ve středu 8. června v prostorách velkého sálu a. s. Precheza. Hlavním garantem soutěže byla Mgr. Zdeňka Jančíková, učitelka Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos byla soutěž rozdělena na dvě kategorie – kategorii základní školy a kategorii gymnázia. Soutěž byla zaměřena na teoretické znalosti z oblasti chemie a obsahovala úkoly ze tří oblastí: 1. Částicové složení látek, směsi,
2. Halogenidy, oxidy, sulfidy, 3. Kyselost a zásaditost.  Zadání bylo vytvořeno z úkolů minulých ročníků Malé chemické olympiády. Letošního ročníku se zúčastnilo 22 soutěžících z 8 základních škol a 11 soutěžících z 1 víceletého gymnázia. Na 1. místě v kategorii ZŠ se umístil Richard Panák ze ZŠ Osek nad Bečvou, na 2. místě Michal Kuba ze ZŠ Dřevohostice a 3. místo obsadil Dominik Václavíček ze ZŠ JAK Předmostí. V kategorii gymnázia se na 1. místě umístil Mark Soltys, na 2. místě Šimon Oulehla a 3. místo obsadila Zuzana Dreiseitlová. Všichni z tercie b Gymnázia J. Škody.

První tři nejlepší soutěžící v každé kategorii obdrželi hodnotné ceny, které věnovala a. s. Precheza. Za organizátory Všem umístěným, ale i úspěšným řešitelům blahopřeji, a těm ostatním přeji, aby je chemie i nadále bavila.

Děkujeme společnosti PRECHEZA, a.s. Přerov, a výraznou finanční a organizační podporu při zabezpečení chemických olympiád.

Pavlína Navrátilová, Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

 

 

.

 

Informace