AIKIDO KLUB – KAGAWA DOJO vznikl v Přerově v roce

...

 

 

Gymnastika se cvičí na Atlase už více jak  20 let. Začínali jsme tenkrát

...

Přerovský Dětský Sbor založil a dlouhá

...

Organizace, která předcházela DDM Atlas byl Městský dům pionýrů a mládeže

...

BIOS – dnešní centrum ekologické výchovy Střediska volného

...

První byla Hedvika...

Skupinu tancemilovných děvčat

...

Vyhledávání zájmových útvarů

Informace