Výtvarné a rukodělné soutěže, činnost Taneční školy Atlas, aktivity v oblasti dopravní výchovy, florbalový turnaj pro děti a mládež, taneční soutěž Dance Evolution, sportovní činnost dětí a mládeže v aikido a v gymnastice a Environmentální vzdělávání  v BIOS ve školním roce 2020/2021  a ve školním roce 2021/2022 jsou v r.2021 realizovány za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova.

V r. 2021 podporuje Olomoucký kraj v dotačním programu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021 KUOK projekt Přemístění a úprava venkovní environmentální učebny. A v programu na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v r. 2021 podpořil dotační projekt Podpora tvořivosti a řemeslné zručnosti zájmovými aktivitami. 

 

 


logo kraje

 

  

Informace