Výukové programy jsou určeny pro žáky základních a středních škol, popř. děti z mateřských škol. Cílem je přiblížit žákům a dětem netradiční činnosti, které jsou náročnější na materiál, popř. na postup při zpracování či odborné znalosti. VP jsou vedeny zajímavou formou a ve vhodném prostředí ( keramická dílna, dopravní hřiště, vnitřní i venkovní prostory ekologického střediska BIOS), které děti motivuje.

Velká část VP má charakter pravidelné činnosti.

Nabídka VP