Integrovaný regionální operační program / Integrovaná teritoriální investice Olomoucké aglomerace

  • Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Název projektu: Podpora přírodních věd, technických oborů a využití digitálních technologií v zájmovém vzdělávání

  • Registrační číslo projektu:         CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/000804

Podrobný popis projektu naleznete ZDE

 

Informace