Název projektu: Inovace zájmového vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010592

Termín realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021.

Cílem projektu je podpora činnosti střediska volného času a inovace zájmového vzdělávání. V rámci projektu bude zajištěna personální podpora prostřednictvím školního asistenta, dále budou realizovány aktivity dalšího vzdělávání pedagogického sboru, zapojení odborného experta, sdílení zkušeností, tandemové vzdělávání, využití ICT ve vzdělávání, kluby a projektových dny.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Informace