Název projektu: Šablony JAK pro SVČ - Zvyšování kvality zájmového vzdělávání 

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001510

Termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025.

Projekt je zaměřen na rozvoj SVČ prostřednictvím vzdělávání a spolupráce pracovníků SVČ a inovativního vzdělávání žáků.