Hra je určena minimálně pro dva hráče, kteří umí číst. Je vytvořená ve dvou variantách, přírodověda a vlastivěda, mezi kterými si hráči mohou zvolit podle svých preferencí, nebo je pro vyšší obtížnost spojit dohromady. Hra je postavená na kartičkách, které je nutné před začátkem první hry vytisknout a vystřihnout. Kromě kartiček, kterých je v každé sadě 64 budete ke hře potřebovat ještě papír a tužku na zapisování bodů.

Na začátku si každý z hráčů před sebe postaví hromádku náhodně vybraných kartiček otočených textem dolů, v takovém počtu, aby si všichni hráči rozebrali všechny kartičky rovnoměrně. Poté se vybere první hráč, takzvaný „popisovač“, s tím, že zbytek jsou „hadači“. Každý z „hadačů“ před sebe ukáže horní kartičku, aby ji všichni kromě něj viděli, a nechá ji ukázanou celé kolo. Mezitím „popisovač“ postupně popisuje každému z hadačů zvlášť, jaké slovo má na kartičce a ten se to snaží uhodnout. „Popisovač“ u každého spoluhráče popíše 1. slovo, pak jde na dalšího a až má popsaná všechna 1. slova, pak teprve přejde u prvního „hadače“ na slovo druhé, kde je to stejné jako u prvního a následně třetího slova. Pokut „popisovač“ slovo nezná, nebo se „hadač“ nechytá, pak „popisovač“ řekne: „ Další“, prozradí slovo a přejde na dalšího spoluhráče. Po skončení kola se vyřadí staré kartičky na odkládací balíček, nebo na spodek hracího balíčku, vezmou se nové kartičky a „popisovačem“ se stává jiný hráč a začíná další kolo. Po skončení kola se také rozdělují body: „Popisovač“ dostane 1 bod za každé slovo, které spoluhráči uhodnuti a „hadač“ za každé slovo, které uhodl on sám.

Během hry je důležité hlídat, aby žádný z hráčů neviděl na své kartičky, čímž by se zvýhodnil oproti soupeřům a hra by ztrácela smysl. Dalším důležitým pravidlem je nepoužívat během popisu žádného tvaru popisovaného slova nebo jeho částí.

Možnou obměnou hry může být, když si „popisovač“ postupně bere kartičky od „hadačů“ a vždy popíše všechna 3 slova daného hráče a pak přejde na dalšího. Další možno variantou je, že „popisovač“ je stále tentýž hráč, který má všechny kartičky, popisuje všem a ten, který uhodne 2 ze 3í slov získá tu kartičku a vítězem se stane hráč, který nasbírá nejvíce kartiček. Do hry je také možné vložit časomíru, pro její zrychlení a ztížení.

KARTIČKY přírodověda.docx
Popular 51.62 KB
17/11/2020 20:24:47

KARTIČKY vlastivěda.docx
Popular 52.06 KB
18/11/2020 07:49:15